Tel: Stockholm: 08-410 05 220 | Malmö: 010-160 99 00

|

E-mail: info@hsadvokatbyra.se

Brottmål

Offentlig försvarare

Är du misstänkt för ett brott som kan ge fängelse? Då har du oftast även rätt till en offentlig försvarare.

Det är domstolen som förordnar den offentliga försvararen och du har själv rätt att begära den advokat som du önskar ska förordnas.

Det är den offentliga försvararen som har till uppgift att se till att dina intressen tillvaratas under polisens förundersökning och under rättegången.

Målsägandebiträde

Har du utsatts för brott? Då kan du ha rätt till ett målsägandebiträde – som är en advokat eller en jurist med uppdrag att tillvarata dina intressen i brottmålet genom att lämna stöd och hjälp till dig, både före och under rättegången och genom att bistå dig med att föra ett skadeståndsanspråk med anledning av det brott du utsatts för.

Det är domstolen som förordnar målsägandebiträdet och du har själv rätt att begära den jurist eller advokat som du vill ska förordnas. Målsägandebiträdets kostnader ersätts av staten.

Särskild företrädare för barn

Barn som varit utsatta för brott kan få ett eget juridiskt biträde. Det är åklagaren som begär att ett sådant biträde ska utses av domstolen. Biträdet kallas för särskild företrädare eller målsägandebiträde, beroende på barnets behov i det aktuella fallet.

Vi på HS Advokatbyrå åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Du är välkommen att kontakta oss på 08-410 05 220 så hjälper vi dig!

Vill du se hur en rättegångs ser ut? På Brottsoffermyndighetens Rättegångsskola, http://www.rattegangsskolan.se/ finns värdefull information.