Tel: Stockholm: 08-410 05 220 | Malmö: 010-160 99 00

|

E-mail: info@hsadvokatbyra.se

Nadja Hatem

Advokat och grundare

Nadja Hatem arbetar med byråns alla rättsområden men är särskild inriktad på den internationella familjerätten, medling och brottmål.

Hon är ofta anlitad i internationella vårdnadstvister och har gedigen processvana i domstol.

Hon är väl anlitad som medlare, både av domstolar och av privatpersoner, särskilt i mål där parterna har sitt ursprung i Mellanöstern och har arabiska som modersmål då medlingen kan hållas helt på arabiska.

Nadja Hatem tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2007 och blev advokat 2015. Under sina studier studerade hon engelsk rätt vid Reading University i England, gjorde praktik vid Åklagarmyndigheten i Bakersfield i USA och tog en masterexamen i journalistik vid Uppsala universitet. Mellan 2007 – 2009 arbetade Nadja Hatem som jurist på en kvinnoorganisation med våldsutsatta kvinnor och frilansade samtidigt som journalist.

År 2009 startade Nadja Hatem egen verksamhet, Hatem & Sjunghamn Juristbyrå tillsammans med Anuta Sjunghamn, som år 2015 omvandlades till advokatbyrå och därefter bytte namn till HS Advokatbyrå.
Nadja Hatem är född i Moskva, men har sina rötter i Irak, med en kurdisk mor och en arabisk far som på grund av det politiska läget tvingades lämna Irak för en bosättning i Sverige. Nadja Hatem talar flytande arabiska och har genom åren arbetat med flertalet avancerade familjemål där både språkkompetens och en kulturell förståelse varit nödvändigt och en förutsättning.

I september 2018 genomgick Nadja Hatem en 50 timmars lång utbildning och träning i Cross-border Familjy Mediation genom organisationen MiKK e V i Berlin, Tyskland. Utbildningen har fortlöpande kompletterats genom årliga fortbildningskurser inom internationella familjetvister och bortförandeärenden. Nadja Hatem bidrar kontinuerligt med expertkommentarer för Lexnova inom det familjerättsliga området.