Tel: Stockholm: 08-410 05 220 | Malmö: 040 – 44 00 04

|

E-mail: info@hsadvokatbyra.se

Faten Ismail

Advokatsekreterare

Faten Ismail är byråns advokatsekreterare och arbetar med den dagliga kontakten med många av våra klienter och en röst som känns igen vid kontakt på kontorens huvudnummer både i Stockholm och i Malmö. Hon är många gånger länken mellan advokaterna och klienterna och sörjer för god service gentemot nya som gamla klienter.

Faten har en bakgrund inom naturvetenskapen med två högskoleexamina i bagaget inom biomedicinsk vetenskap både med inriktning av forskningsstudier och klinisk diagnostik. År 2005 tog hon examen vid Södertörns högskola som Molekylär cellbiolog och 2011 som Legitimerad biomedicinsk analytiker vid Malmö Universitet. Hon har arbetat med projekt inom diabetesforskningen vid Wallenbergslaboratorierna och Clincal Research Center i Malmö under starten av sin karriär men valde att stärka sin grund genom att inrikta sig mot kliniken och arbeta inom histopatologiska tekniker inom cancerdiagnostiken under flertalet år. Faten fortsatte dock sin karriär inom flertalet utveckling studier inom kliniken men hennes hjärta brann för pedagogiken samt undervisning av högskolestundeter i verksamhetsförlagd utbildning. Under år 2018 arbetade hon i Danmark inom sin bransch och fick ytterligare erfarenheter samt ett nytt språk i bagaget.

Faten gjorde ett karriärsbyte 2019 och var med och i uppstarten av HS Advokatbyrås kontor i Malmö.

Faten Ismail har sina rötter i Irak men barndomen i Syrien. Familjen lämnade Irak på grund av det politiska läget och den ständiga förföljelsen för att slutligen hitta trygghet i Sverige. Fatens flerspråkighet underlättar kontakten med bland annat våra arabisktalande klienter.