Tel: Stockholm: 08-410 05 220 | Malmö: 010-160 99 00

|

E-mail: info@hsadvokatbyra.se

På HS Advokatbyrå har vi ett team på advokater och jurister med spetskompetens inom familjerätt (vårdnad, boende och umgänge),ekonomisk familjerätt (bodelning och avtalsskrivningar) brottmål, tvångsvård och familjemedling.

Byråns advokater och jurister är särskilt anlitade av domstolar och myndigheter som offentliga försvarare, målsägandebiträde, offentliga biträden i asylärenden och tvångsvård, bodelningsförrättare samt rättshjälpsbiträden i familjerättsliga mål.

Som privatperson kan vi hjälpa dig i familje- och migrationsrättsliga ärenden, om du har utsatts för brott eller är misstänkt i ett brottmål. Vi kan också hjälpa dig som behöver bodela, upprätta ett bodelningsavtal, gåvobrev, testamente och framtidsfullmakt.

Kontakta oss på 08-410 05 220 eller på 010-160 99 00 så hjälper vi dig.

Nadja Hatem

Nadja Hatem arbetar med byråns alla rättsområden men är särskild inriktad på den internationella familjerätten, medling och brottmål. Hon är…

Anuta Sjunghamn

Anuta Sjunghamn arbetar med byråns alla rättsområden men är särskild inriktad på asylrätt, medling och brottmål. Hon är ofta anlitad…

Ada Alak

Ada Alak åtar sig uppdrag inom byråns samtliga områden, men är i specialiserad på familjerätt och i synnerhet ekonomisk familjerätt,…

Rebecka Salomonsson

Rebecka Salomonsson åtar sig uppdrag inom byråns alla rättsområden men är specialiserad på brottmål, familjerätt samt tvångsvård. Innan Rebecka Salomonsson…

Victor Edling

Victor Edling arbetar med byråns alla områden men är främst inriktad på migrationsrätt. Han kommer senast från Förvaltningsrätten i Stockholm,…